top of page

Haluatko ymmärtää Vilja Eerikan henkirikoksen taustoja? – lue tämä

Updated: Mar 13

Kahdeksanvuotias helsinkiläinen Vilja Eerika kuoli tukehtumalla vuonna 2012 isänsä ja äitipuolensa toimesta. Kirjoitin tytön elämästä kirjan, ja ymmärsin samalla sen, miksi näin pääsi käymään. Aihe on monisyinen, mutta yksi merkittävimmistä tekijöistä oli äitipuolen ja isän persoonallisuuden häiriöt.

Avaan tässä blogikirjoituksessa tekijöiden mielenterveyteen liittyviä seikkoja.
Syvälle juurtuneet persoonallisuushäiriöt


On selvää, että tällaisiin tekoihin pystyy vain psyykkisesti sairas ihminen. Sirpa Laamanen ja Touko Tarkki ovat tunne-elämältään häiriintyneitä, ja heidän todellisuutensa poikkeavat valtaväestön tavasta jäsennellä ympäröivää maailmaa. Mielentilatutkimuksien mukaan kummallakin heistä on persoonallisuushäiriöitä, ja Laamasella todettiin myös psykopaattisia piirteitä. Persoonallisuushäiriöt ovat pitkäaikaisia ja syvälle juurtuneita sekä vääristyneitä ajatus- ja käyttäytymismalleja. Niistä aiheutuneet poikkeavat käytösmallit ovat niin syvällä persoonan ytimessä, että niitä on vaikea hoitaa sekä tunnistaa.


Vaarallinen kaksikko


Mielentilatutkimuksen mukaan Sirpa Laamasella on psykopaattisia piirteitä ja epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö. Psykopaattiset piirteet tarkoittavat esimerkiksi empatiakyvyn puutetta, itsekeskeisyyttä ja manipulointia. Epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön omaava henkilö on hyvin vilpillinen, impulsiivinen, ärtyy helposti ja on aggressivinen muita ihmisiä kohtaan. Epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön ominaispiirteisiin kuuluu myös se, että he eivät koe olevansa vastuussa teoistaan. Syy on aina toisessa ihmisessä. Tämä ajatusmaailma näkyi esimerkiksi siinä, kun Laamasen mielestä Eerika esti häntä elämästä elämäänsä, ja että Eerika useasti ärsytti häntä tahallaan.


Valehteleminen turhistakin asioista on yksi persoonallisuushäiriön piirre. Laamanen väitti olevansa ranskalais-marokkolainen lääkäri nimeltään Nadja Berough, ja hän oli usean vuoden ajan raskaana. Viranomaiset näkivät kyllä sen, että Nadja valehtelee, mutta he eivät pitäneet naista vaarallisena Eerikalle.Eerikan isä sen sijaan uskoi kaiken. Touko Tarkilla todettiin riippuvainen persoonallisuus, jossa korostuu nimensä mukaisesti riippuvuus muista ihmisistä, eivätkä he kykene tekemään elämän isoja päätöksiä ilman muita. Tarkilla todettiin myös epäkypsiä ja estyneitä piirteitä. Tarkki oli jo varhaisaikuisuudessa tukeutunut läheistensä päätöksentekoon, ja hän oli mielentilatutkimuksen mukaan lisäksi alistuva ja mukautuvainen.


Ei ole sattumaa, että psykopaattisia piirteitä omaava henkilö löytää itselleen kumppanin, joka on alistuva ja helposti hallittavissa. Laamanen manipuloi muita, ja Tarkki oli helposti manipuloitavissa. Esitutkintapöytäkirjan perusteella Laamanen oli aloitteellisempi Eerikaan kohdistuneessa väkivallassa, mutta yhdessä Tarkin kanssa he muodostivat hengenvaarallisen kaksikon.


Persoonallisuushäiriöitä on vaikeaa tunnistaa


Persoonallisuushäiriöitä ja psykopatiaa on ammattilaistenkin vaikea tunnistaa. Psykopaatti voi olla erityisen miellyttävän oloinen ja vaikuttaa aidosti mukavalta ihmiseltä, koska he oppivat käyttäytymään normien mukaisesti.


Vaikka Laamanen oli aloitteellisempi Eerikan pahointelyssä, kumpikin heistä todettiin syyntakeisiksi, eli he ymmärsivät tekohetkellä tekojensa seuraukset. Heidät määrättiin myös elinkaudeksi vankeuteen persoonallisuushäiriöistä huolimatta, sillä niillä ei ole rikosoikeudellista merkitystä. Persoonallisuushäiriöiden ymmärtämisestä on kuitenkin hyötyä. Ne selittävät sitä, miten joku kykenee lapsen pahoinpitelyyn, nöyryyttämiseen ja lopulta surmaamiseen. Tekojen ymmärtäminen ja tietoiseksi tuleminen ei ole sama kuin hyväksyminen. Näin me tavalla tai toisella estämme sen, että vastaavaa ei tapahdu enää ikinä.Comentarios


bottom of page