top of page

Koskelan murha – tuomio

Updated: Aug 20, 2021

Helsingin käräjäoikeus antaa tänään välituomion Koskelan teinisurmasta, koska syyttäjän vaatimuksesta syytetyille tehdään mielentilatutkimus. Ne kestävät noin kaksi kuukautta, ja vasta sen jälkeen oikeus antaa niin sanotun virallisen tuomionsa.


Miten mielentilatutkimus tehdään alaikäisille? Kaikki kolme syytettyä olivat tekohetkellä 16-vuotiaita.


Alaikäisten mielentilatutkimukset tehdään samoin periaattein kuin aikuistenkin, huomioiden kuitenkin lasten ja nuorten erityisasema ja oikeudet. Alaikäisten tutkimukset pyritään suorittamaan alaikäisiä varten perustetuissa hoito- ja tutkimusyksiköissä, joissa on alaikäisen tutkimukseen soveltuva ympäristö, osaaminen ja henkilökunta sekä muut tarvittavat puitteet. Alaikäisen etu on aina ensisijalla tutkimuksen suorittamispaikkaa valittaessa. Alaikäinen tutkitaan erillään aikuisista, jollei katsota olevan alaikäisen edun mukaista menetellä toisin.

Alaikäisten vanhempia, huoltajia ja mahdollisesti käynnistyneiden lastensuojelutoimenpiteiden myötä lastensuojeluviranomaisia on kuultava alaikäistä koskevan päätöksenteon yhteydessä.


Mielentilatutkimuksen tarkoituksena on selvittää tutkittavan syyntakeisuus syytteenalaisen tai epäillyn teon tai tekojen tapahtuma-aikaan. Tutkimuksessa selvitetään myös tutkittavan mahdollisen tahdosta riippumattoman psykiatrisen sairaalahoidon tai kehitysvammaisten erityishuollon tarve mielentilatutkimuksen päättyessä.Lähde: THL


@deadlinekustannus julkaisee kesällä kirjan Koskelan teinisurmasta. Teoksen kirjoittaa rikos- ja oikeustoimittaja Tiia Palmén.

Comments


bottom of page